Király & Žabková

tbf-trencin-1

To (be) follow(ed)
To (be) follow(ed) is a collaborative work of the Slovak multi-disciplinary artist Zuzana Zabkova and the Slovak musician and composer, Fero Kiraly. The duo creates a site-specific performance that puts the human body and music to a mutual dynamic relationship. This relationship becomes the impetus to analyze the idea of the relationship between the leader and the follower, their transformation in the context of the roles of the musician and the dancer within the performance piece. Human species have been always formed by relationships. Parent-child, teacher – student etc. These relationships may result in subjective positive or negative outcomes. Responsibility on both sides is the main parameter of the balance of this communication. The idea of the performance is based on the classical model where a musician is the leader and a dancer is the follower, which is based on the physical dominance of sonic to visual perception. In the performance of Zabkova and Kiraly these roles interchange and transform into different combinations. The performers create and undermine their own territorial boundaries that define the changing relationship during the performance. Their live performance is produced using open source software, DIY movement tracking sensors and various objects that are used as controllers and musical instruments. The used technology is able to track the movements of the dancer and transmit the data to the musician for real-time composition.

Zuzana Zabkova: performance
Fero Kiraly: music, coding, performance


Botulus

BOTULUS je performance, v ktorej autori vychádzajúc z doterajšej spolupráce reagujú na ich spontánne performance, ktoré v roku 2014 vytvorili pre SODA gallery v Bratislave. Pôvodne zvukovo-pohybová akcia odohrávajúca sa v stane, v aktuálnom kontexte sympózia krajín V4 posadená do priestorov Topoľčianskeho Nástupišťa 1-12, konotuje súčasné problematické témy nomádstva a exodu.

Názov Botulus vychádza z latinského prekladu slova klobása, ktoré má slovotvorný základ spoločný pre všetky krajiny V4 (kiełbasa, kolbász, klobása). Botulus môže byť metaforou obyvateľa V4 a hypotetická situácia Botulus exodus môže byť jeho hypotetický problém.

THE ORBITS OF THE PLANETS AND THE PATH OF A CANNON BALL

  2018

 • Coming back from where i go

 • 2016

 • Botulus Topoľčany

 • 2015

 • To (be) follow(ed) Trenčín

 • 2014

 • To (be) follow(ed) Santa Cruz, USA

 • To (be) follow(ed) Santa Cruz, USA

 • To (be) follow(ed) Santa Cruz, USA

 • To (be) follow(ed) Santa Cruz

 • To (be) follow(ed) Topoľčany