Fero Király je autor, interpret a pedagóg. Zaoberá sa umeleckými projektmi s presahom do performance, soundartu, inštaláciami, interpretáciam súčasnej hudby, hudobnými reinterpretáciami výtvarných diel, ako aj edukačnými projektmi v oblasti hudby, hudobnej kompozície a soundartu. Využíva pri tom nové hraničné experimentálne polohy, vytvára si vlastné digitálne nástroje a rád spolupracuje na projektoch s inými umelcami s viacdisciplinárnym zameraním. Venoval sa mapovaniu ranných diel minimal music Philipa Glassa, z ktorých väčšinu na Slovensku premiéroval – od klubov po dve najväčšia katedrály (Košice, Bratislava). V poslednom období sa venuje mikrotonalite a livecodingu s digiálnym médiom. Svojimi zvukovými inštaláciami s ostatného obdobia Chronika a Vodná hudba III, sa venuje témam jazyḱa a času.

Medzi jeho najznámejšie projekty patrí Cluster ensemble (spolu s Ivom Šillerom a Zuzanou Biščákovou), kde sa autorsky podieľal na tvorbe množstva predstavení. Za album Cluster ensemble plays Philip Glass získal Cluster niekoľko ocenení a výrazné recenzie na Guardiane a Pitchforku.

Fero Király má za sebou niekoľko rezidencií (Santa Cruz, San Francisco, Druskininkai, Ljubljana, Poznan) a spolupracoval s umelcami ako Dano Matej, Karolina Kubik, Mišo Matejka, Milan Adamčiak, Michal Murin, Maja Osojnik, Anat Ben David, Juraj Bartusz, Zbynek Prokop, Juraj Vajó, Jakub Pišek, Petra Fornayová, Zuzana Žabková, Peter Mazalán, Eva Šušková, Martin Derner, Ján Šicko, Martin Piaček, Svätopluk Mikyta a ďalšími. So svojimi prácami vystupoval okrem Slovenska v mestách ako New York, San Francisco, Londýn, Praha, Berlín, Passau, Viedeň, Oslo, Kodaň, Trebišov a i.

Pre svoju prácu používa slobodný open-source softvér ako JACK a SuperCollider na Linuxw. Slobodný softvér je a vždy bol dôležitou súčasťou jeho práce a etiky.

Je autorom audiovizuálneho hudobného nástroja Zvukodrom určeného deťom a učiteľom hudby/hudobnej výchovy, ako aj zbierky Botanická záhrada, ktorá obsahuje grafické pertitúry, skladby a hudobno-zvukové hry pre deti. Zbierka sa v ostatnom čase etablovala v priestore slovenských základných umeleckých škôl a stala sa súčasťou hudobnej výchovy detí.

Fero Király je absolventom Hudobnej fakulty VŠMU v Bratislave kde vyštudoval hru na klavír. Ako externý pedagóg učil na Univerzite Komenského v Bratislave na Filozofickej a Pedagogickej fakulte predmety týkajúce sa novomediálnych umeleckých nástrojov, kde aj obhájil titul PhD s dizertačnou prácou Nové médiá v umeleckej edukácii na ZŠ . Pôsbí ako umelec v slobodnom povolaní. Momentálne vyučuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici kurz s názvom Čísliconástroje , ktorý sa zaoberá kreatívnym programovaním v SuperCollideri.

Recenzie:

Hudobný život 2021 Štyri eseje (print)

Hudobný život 2017. Dances (print)

Harmonie (3/2018, online), Dances ,(CZ)

Kontakt

Newsletter

Občas pošlem mail, kde bude info o mojich projektorch a workshopoch.

Môj server beží na Exohostingu. Ďakujem za podporu!