Tento projekt vznikol v spolupráci so Zuzanou Žabkovou .

BOTULUS je performance, v ktorej autori vychádzajúc z doterajšej spolupráce reagujú na ich spontánne performance, ktoré v roku 2014 vytvorili pre SODA gallery v Bratislave. Pôvodne zvukovo-pohybová akcia odohrávajúca sa v stane, v aktuálnom kontexte sympózia krajín V4 posadená do priestorov Topoľčianskeho Nástupišťa 1-12, konotuje súčasné problematické témy nomádstva a exodu.

Názov Botulus vychádza z latinského prekladu slova klobása, ktoré má slovotvorný základ spoločný pre všetky krajiny V4 (kiełbasa, kolbász, klobása). Botulus môže byť metaforou obyvateľa V4 a hypotetická situácia Botulus exodus môže byť jeho hypotetický problém.