Pomocou špecálne vyrobonej elektroniky a softvéru je možné v reálnom čase meniť zvukovú charakteristiku inak akustického nástroje. Systém sa ovláda jednoduchým ovládačom - herným joystickom.

Extended piano, alebo po slovenky by sme to mohli preložiť ako Rozšírený klavír, som použil aj v skladbe pre Evu Šuškovú na jej CD secret VOICE electric , z ktorého neskôr vznikol koncerntý projekt Electrovoice.

Viac rozšírený klavír.
Viac rozšírený klavír.
Z koncertu k CD Evy Šuškovej _Electrovoice_. Ja, Daniel Matej, Oliver Rehák, Martin Burlas.
Z koncertu k CD Evy Šuškovej _Electrovoice_. Ja, Daniel Matej, Oliver Rehák, Martin Burlas.