/Ne/festival na priesečníku intermédií, súčasného umenia a spoločnosti. Je venovaný pamiatke nášho skladateľa a konceptuálneho umelca Milana Adamčiaka (1946 – 2017).

Projekt vznikol z iniciatívy Evy Vozárovej (riaditeľka), Fero Király (kurátor), v spolupráci s Banská St a nica Contemporary , Lucia Gregor Stach a iní.

Viac informácii stránke projektu .