Tento projekt vznikol v spolupráci s Ivanom Šillerom, Jánom Šimkom, RTVS, Petrom Mazalánom, Petrou Fornayovou a Ankou Čonkovou.

Hudobné, literárne, výtvarné a performatívne diela Milana Adamčiaka (1946 - 2017) boli predvedené na významných podujatiach doma i v zahraničí a zaradené do mnohých významných zbierok súkromných zberateľov, galérií a múzeí súčasného umenia. Ich autor, umelec a teoretik, prežil posledné dekády svojho života v ústraní, v malých obciach Podhorie a Banská Belá. Jeho dielo inšpirovalo zakladateľov Cluster ensemble Fera Királya a Ivana Šillera k vytvoreniu experimentálnej rozhlasovej hry. Pracujú v nej s Adamčiakovými textami a partitúrami ako aj výpoveďami priateľov a známych, ktorí v jeho blízkosti prežili posledné roky jeho života. Samotár Adamčiak žil v úzkom vzťahu so svojím okolím, s prírodou i ľuďmi a vytváral v ňom špecifické umelecké intervencie. Rozhlasová hra “Jama” reflektuje jeho umenie a vedie dialóg s prostredím, ktoré ho inšpirovalo.

Účinkujú: Anna Čonková, Peter Mazalan, Petra Fornayová . Ďalej účinkujú priatelia a známi Milana Adamčiaka z obcí Podhorie a Banská Belá: Jozef Poláčik, Ján Slašťan, Vendelín Ivanič, Michal Bosák a Gabriela Rafaelisová. Hudbu Milana Adamčiaka interpretuje Cluster Ensemble v zložení Ivo Šiller , Fero Király, Lenka Novosedlíková, Michal Matejka, Robo Kolář, Nikolaj Nikitin a Braňo Dugovič. Dramaturgia: Ján Šimko; Produkcia: Silvia Lukáčová; Hudobná Dramaturgia: Katarína Bielčíková; Zvuk: Dušan Kozák; Hudobná réžia: Mirko Krajči; Réžia: Fero Király a Ivo Šiller .

foto: Ján Šimko
foto: Ján Šimko
foto: Fero Király
foto: Fero Király
foto: Fero Király
foto: Fero Király
foto: Fero Király
foto: Fero Király
foto: Fero Király
foto: Fero Király
foto: Fero Király
foto: Fero Király