Tento projekt vznikol v spolupráci s Petrom Mazalánom , Evou Šuškovou a Ivom Šillerom .

Zo stránky projektu:

“Shaped Songs je intermediálny performance-koncert elektroakustických interpretácií posledných piesňových cyklov Roberta Schumanna (Mary Stuart Poems) a Huga Wolfa (Three Songs on Poems of Michelangelo) pre dva hlasy, klavír a živé programovanie. Obaja skladatelia utrpeli v posledných rokoch života vážne choroby. To zmenilo ich psychický stav a vnímanie sveta okolo nich. V Shaped Songs je táto zmena vyjadrená v kompozičnom posune s novými elektroakustickými vstupmi. Nová forma piesne sa stáva odrazom delíria aj jasných momentov.”


Z príprav projektu v Karloveskom ramene.
Z príprav projektu v Karloveskom ramene.