Tento projekt vznikol v spolupráci so Zuzanou Žabkovou a Nástupišťom 1-12 .

Zo stránky projektu:

“To (be) follow(ed) je spoločným dielom slovenskej multidisciplinárnej umelkyne Zuzany Žabkovej a slovenského hudobníka a skladateľa Fera Kiralya. Duo vytvára site-specific predstavenie, ktoré dáva ľudské telo a hudbu do vzájomného dynamického vzťahu. Tento vzťah sa stáva podnetom na analýzu myšlienky vzťahu medzi vodcom a nasledovníkom, ich premeny v kontexte úloh hudobníka a tanečníka v rámci predstavenia. Ľudské druhy boli vždy tvorené vzťahmi. Rodič - dieťa, učiteľ - študent atď. Tieto vzťahy môžu viesť k subjektívnym pozitívnym alebo negatívnym výsledkom. Zodpovednosť na oboch stranách je hlavným parametrom vyváženosti tejto komunikácie. Myšlienka predstavenia je založená na klasickom modeli, v ktorom je hudobník vodcom a tanečník je nasledovníkom, ktorý je založený na fyzickej dominancii zvukového a vizuálneho vnímania. Pri predstavení Žabková a Király sa tieto úlohy vymieňajú a transformujú do rôznych kombinácií. Účinkujúci vytvárajú a podkopávajú svoje vlastné územné hranice, ktoré definujú meniaci sa vzťah počas vystúpenia. Ich živé vystúpenie sa vyrába pomocou softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, senzorov sledovania pohybu DIY a rôznych objektov, ktoré sa používajú ako ovládače a hudobné nástroje. Použitá technológia je schopná sledovať pohyby tanečníka a prenášať údaje hudobníkovi pre kompozíciu v reálnom čase.”