Tretí vesmír

Nový druh krásy: Spoločné muzicírovanie vo veku algoritmov.

V ríši tečúcich elekrónov: Poézia s Arduinom

Od vĺn k zázrakom: Úvod do DSP so Supercolliderom.

Kreatívne programovanie hudby