Livecoding
Čo je to livecoding?

Tretí vesmír
Nová knižka pre deti a ich rodičov

Arduino
Arduino je opensource programovateľný kus hardwéru, mikrokontrolér, pomocou ktorého sa dajú zrealizovať interaktívne projekty. Workshop je určený pre začiatočníkov a nie je nutné vedieť programovať. Step by step si vytvoríme nejaký zaujímavýprojekt pri ktorom spoznáte aké azujímavé veci sa dajú s Adruinom vymýšľať.

SuperCollider


Kreatívne programovanie hudby