Netradičný workshop zameraný na rozvoj hudobnej kreativity pre deti v základoškolskom veku ponúka súčasnejšiu a pútavejšiu alternatívu k dnes zaužívaným spôsobom výučby hudobnej výchovy na školách. Namiesto pasívnej posluchovej formy a memorovania skladieb dáva deťom možnosť tvoriť a učiť sa tak hudbe prostredníctvom jej vytvárania.

Deti dokážu jednoducho v priebehu niekoľkých hodín skomponovať prvú vlastnú skladbu a naučia sa základné princípy hudobnej skladby. Workshop v deťoch hravou formou posilňuje záujem o hudbu a rozvíja ich prirodzené vlohy. Od účastníkov sa pritom nevyžaduje predošlá znalosť hudby ani schopnosť hrať na hudobný nástroj. Naopak, koncept workshopu vychádza z myšlienky, že hudbu v jej rôznych polohách máme radi všetci a lásku k nej posilňuje skúsenosť, že ju dokážeme vytvoriť a ovládnuť to, čo tradične nazývame hudobným nástrojom. V prípade workshopu kreatívneho programovania hudby sa nástrojom detí stáva digitálny nástroj SonicPi. Ten vznikol na univerzite v Cambridge ako reakcia na nové pravidlá vzdelávania vo Veľkej Británii, kde je od roku 2014 povinnou súčasťou školských osnov programovanie. Považuje sa za zručnosť, ktorú musia aspoň v základoch ovládnuť všetci žiaci. To otvorilo dvere inovatívnym formám spojenej výučby programovania a hudby, pretože práve v tejto oblasti je takáto synergia prirodzená a pre deti pútavá. Umožňuje im pracovať s nástrojom, s ktorým dnes väčšina detí narába celkom prirodzene – s počítačom – a netlačí ich k ovládaniu zručností na akustických nástrojoch, ktoré sú v začiatkoch pre deti motoricky aj teoreticky náročné, čo častokrát vedie k demotivácii a strate záujmu o hudbu. Naopak s využitím SonicPi je možné v krátkom čase deti hravou formou uviesť do širokých možnosti práce so zvukom a jeho organizáciou, čo ďalej podnecuje ich vlastný prirodzený záujem. Nástroj je open source, a teda voľne dostupný na bezplatné použitie. Workshop je vhodný pre skupiny do 12 detí, kde si deti skúšajú spoluprácu v skupine, no zároveň je možné zabezpečiť pre každého účastníka individuálny prístup. Súčasťou workshopu je záverečný minikoncert, na ktorom deti zahrajú svoje skladby rodičom a známym. Workshop je vhodný pre úplných začiatočníkov, ale aj pre deti, ktoré už s hudbou majú skúsenosti. Spodná hranica veku je 10 rokov.

„Bolo super vidieť skupinu tínedžerov, ktorí s nadšením a sústredene na niečom pracujú niekoľko hodín bez toho, aby ich k tomu niekto musel prehovárať alebo zvlášť motivovať. Atmosféra bola príjemná a nenútená. Na záver deti samé prezentovali svoje výsledky. Každý pred publikom predstavil svoj výtvor, bolo to pestré, vtipné a zaujímavé. Väčšinou deti od počítača vyháňame. Lektor tohto workshopu k tomu však pristúpil inak a ukázal, ako môžu počítač využívať aj tak, aby ich nielen bavil, ale aj rozvíjal. Ďakujeme!“ Barbara Ronayiová, rodič

„Páčilo sa mi, že tam nebehalo tisíc dospelých a nehovorili nám, čo máme robiť. Správali sa k nám ľudsky. Ten program sa mi fakt páčil, budem ho používať aj doma. Myslel som si, že je to krúžok a že to bude každý víkend. Škoda.“ Tobias, účastník, 9 rokov

„Náš (15 rokov) syn sa už dvakrát zúčastnil, napriek nulovým vedomostiam dokázal za krátky čas pochopiť, čo má robiť, a vytvoril vlastné kratučké dielko, ktoré potom s veľkým nadšením odprezentoval pred plénom srdečného publika ďalších rodičov a úprimných fanúšikov. Fantastická kreatívna, zážitková a motivujúca skúsenosť. Veľmi chce ísť znovu. Za nás veľmi ďakujeme za super prácu s deckami.“ Jana Kipsová Lučeničová, rodič