Vďaka livecodingu, ktoré sa niekedy označuje aj ako programovanie on the fly, programovanie just in time, alebo konverzačné programovanie, je programovanie neoddeliteľnú súčasť prebiehajúceho programu. Najvýraznejšie sa využíva ako forma performatívneho umenia, je to spôsob tvorby zameraný na písanie zdrojového kódu a používanie interaktívneho programovania improvizovaným spôsobom. Livecoding sa často používa na vytváranie diel založených na zvuku a obraze, ale aj svetelných systémoch, improvizovanom tanci a poézii. V počítačovej hudbe prevláda najmä ako improvizácia, aj keď sa dá kombinovať s algoritmickou kompozíciou. Proces písania zdrojového kódu sa zvyčajne zobrazuje premietaním obrazovky počítača publiku. Techniky livecodingu sa používajú aj mimo hrania, napríklad pri výrobe zvuku pre film alebo audiovizuálnej práce pre interaktívne umelecké inštalácie. (Wikipedia)