Tretí vesmír je názov novej knižky, ktorú pripravujem vypustiť do sveta v roku 2023.

Vznik textu (pracovný názov: Botanická záhrada II podporil v roku 2021 z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.